Μαυρόπουλος Ι.Κ.Ε

Η εταιρεία Μαυρόπουλος Ι.Κ.Ε δραστηριοποιείται από το 1978 στον τομέα της Παραγωγής κυλίνδρων βαθυτυπίας και στις μηχανουργικές κατασκευές. Ιδρύθηκε από τον Κλεάνθη Μαυρόπουλο και πέρασε στα χέρια των  υιών του Ιωάννη και Θεολόγο το 1987.

Η εταιρεία Μαυρόπουλος Ι.Κ.Ε διαθέτει προσωπικό με μακρά προϋπηρεσία στην παραγωγή κυλίνδρων βαθυτυπίας. Το πλεονέκτημα αυτό δίνει την δυνατότητα στην εταιρεία να έχει πολύ καλή γνώση του αντικειμένου των κυλίνδρων βαθυτυπίας καθώς και των αναγκών των πελατών της.

Σκοπός της εταιρείας Μαυρόπουλος Ι.Κ.Ε είναι η συνεχής εξέλιξη και βελτίωση των υπηρεσιών και των προϊόντων μας, ο εμπλουτισμός του εξοπλισμού, η εύρεση άριστων πρώτων υλών από ευρωπαϊκούς οίκους καθώς και η ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Ελληνικα